Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Laureaci LV Olimpiady w Brukseli 14-16 czerwca 2014 roku.

Laureaci przed gmachem Komisji Europejskiej

Laureaci w Komisji Europejskiej

Spotkanie z członkiem gabinetu Komisarza Janusza Lewandowskiego – Przemysławem Słowikiem

Laureaci przez gmachem PE

Laureaci w Parlamencie Europejskim

Laureaci w Parlamencie Europejskim

Brukselski Grand Place

W Fabryce Czekolady - Planet Chocolate