Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

ORGANIZATOR ZAWODÓW

Organizatorem zawodów jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Komitet Główny, z siedzibą w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytetu Warszawskiego.

WSPÓŁORGANIZATORZY ZAWODÓW

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Politycznych

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Nauk Politycznych

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Nauk Politycznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii

Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych

Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Politologii

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutu Politologii

Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Collegium Polonicom w Słubicach

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii i Europeistyki

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

SKŁAD KOMITETU GŁÓWNEGO

INFORMACJI W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH I PROGRAMOWYCH UDZIELAJĄ:

Przewodniczący Komitetu Głównego
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Tel.: 22 55 20 234, 22 55 22 929,
fax.: 22 55 22 941

V-ce Przewodniczący – Kierownik Organizacyjny
mgr Anna Olejniczak
Tel.: 22 55 20 234
fax.: 22 55 22 941
e-mail: olimpiada.wopisw@uw.edu.pl

Sekretarze Naukowi
mgr Kamila Cholawo-Sosnowska
mgr Sebastian Dłuski

Sekretarze
mgr Ewa Górecka
tel.: 22 55 22 929

mgr Ewa Bogusławska
mgr Lidia Ołówek
fax.: 22 826 77 70
e-mail: inp@uw.edu.pl

Uwagi, sugestie i wnioski w sprawach programowych i organizacyjnych należy przysyłać na adres:

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Instytut Europeistyki
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Adres internetowy: www.owpsw.edu.pl
E-mail: olimpiada.wopisw@uw.edu.pl